Hiển thị tất cả 3 kết quả

Micro hội thảo OBT

Thiết bị hội thảo chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhiều đơn vị , công ty … có thể sử dụng họp trực tuyến với chất lượng và hiệu quả cao.