Chính sách hoàn tiền

NỘI DUNG CHÍNH

Quý khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 10 ngày đầu tiên tính từ ngày mua sản phẩm. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.

HOÀN TIỀN 100%

Khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày mua sản phẩm nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất

ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với sản phẩm lỗi của nhà sản xuất hoặc đổi mới vẫn bị lỗi cũ do sản xuất dây truyền.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).

Số điện thoại đăng ký mua sản phẩm

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Tiến Cường Audio có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ HOTLINE

Rate this page