Âm Thanh OBT

âm thanh OBT được nhập khẩu với đầy đủ giấy tờ CO-CQ của đơn vị phân phối